מאמרים של: manager

הסכמי הורות במשפחות חד הוריות – עו"ד רות דיין-וולפנר

על המרכז בתקשורת הסכמי הורות במשפחות חד הוריות עו"ד רות דיין-וולפנר  אחת ההתפתחויות המעניינות המסתמנות בעשורים האחרונים היא הניסיון להגדיר